25 år passerat av Photoshop. Nu Vad är nytt det Funktioner?

Övervinna motgången till bildredigering

25 år passerat av Photoshop. Nu Vad är nytt det Funktioner?

Photoshop har kommit med några fina funktioner under hela sin resa i 25 år.

Efter att ha staplat Photoshop, ett sidofält med ett sortiment av enheter. Med olika bildändringsförmåga framträder den ena sidan av skärmen. Dessa instrument omfattas av klassificeringen av ritning, målning. Också uppskattning och rutt; val; skrift; och retuschering.

Vissa enheter innehåller en liten triangel i basen till höger om symbolen för verktygsfacket. Dessa kan utökas för att avslöja jämförbara verktyg. Medan den nuvarande traditionen med Photoshop innehåller nya apparater och framhäver. Och några repeterande instrument som finns i många former undersöks nedan.

Övervinna motgångar av bildredigering

Medan en del av de mer enastående exemplen på att övervinna Photoshop-motgången. Kan uppstå som nyhetsvärde oftare. Till exempel används den för vuxen åldersprojektion av National Center for Missing and Exploited Children. Ur min erfarenhet uppskattas prestationen allt mer på en individuell premiss.

Jag har sett bildtagare gör framsteg när Photoshop används. Att skapa en bild som gör att klockan gör förfrågningar eller undrar världen från en annan synvinkel.

Vad är nytt i Photoshop?

Photoshop innehåller ett par varianter av pennanheten. Penninstrumentet gör exakta sätt som kan styras genom att hålla fokus. Pennramen med fria ramar gör det möjligt för kunden att rita vägarna frihand. Med den attraktiva pennaapparaten förenas det attraktiva sättet intensivt med ritningar av objekt i en bild. Vilket är värdefullt för att koppla bort dem från en stiftelse.

Vårt Klonstämpelapparat kopierar en en spelare i en bild till en annan bit av en liknande bild med en metod för en borste. Dubblaveringen är antingen helt eller delvis beroende av läget. Klienten kan också klona en del av ett lager till ett annat lager. Klonstämpelapparaten är till hjälp för att kopiera objekt eller utesluta en deformitet i en bild.

Photoshop ger en mängd olika forminstrument inklusive rektanglar, justerade rektanglar, ovaler, polygoner och linjer. Dessa former kan styras av pennapparaten, koordinera valinstrumentet och så vidare för att göra vektordesigner.

Vårt pipett apparat väljer en skuggning från en zon av bilden som klickas och testar den för framtida användning. Handinstrumentet utforskar en bild genom att flytta den mot vilken väg som helst. Och zoomanordningen växer den del av en bild som tappas på, med tanke på en närmare vy.

Valapparater används för att välja alla eller delar av ett foto för att utföra klippa, duplicera, ändra eller ändra aktiviteter.

Skördanordningen kan användas för att välja en viss zon i en bild och avyttra segmenten utanför det plockade segmentet. Detta instrument hjälper till med att lägga tonvikten på en bild och överflödig eller överflödig plats.

Cropping tillåter förbättring av en fotografisk skapande samtidigt som dokumentets uppskattning minskar. Instrumentet "utbyte" finns i paletten för enheter, som ligger på rätt sida av posten. Genom att placera markören över bilden kan klienten dra markören till det eftertraktade området.

När Enter-tangenten är klämd, kommer området utanför rektangeln att trimmas. Området utanför rektangeln är bortskaffad information, som anser att dokumentstorleken ska minskas. "Skörde" -instrumentet kan sedan återigen användas för att bredda duken måttet. Genom att klicka och dra utanför de aktuella bildkanterna.

Deowan Shimul
[ "VP"]
Shimul har en mångsidig uppsättning färdigheter. Han diskuterar strategier på hög nivå, affärsförslag och utveckling. Synkroniserar ett bra lagarbete, han äter, dricker, lever med Photoshop. Således bloggar han regelbundet om Photoshop tips och tricks.

Lämna en kommentar