Informasjonen på denne nettsiden er kun for generelle opplysninger. Informasjonen leveres av Color Clipping Ltd., og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt. Vi gir ingen garantier eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, om fullstendigheten, egnetheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller tilgjengeligheten i forhold til nettstedet eller informasjonen, tjenestene, tilbudene eller tilhørende grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål. Ethvert tillit du legger på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.

Gjennom dette nettstedet kan du koble til andre nettsteder som ikke er under kontroll av Color Clipping Ltd. Vi har ingen kontroll over naturen, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkluderingen av noen linker innebærer ikke nødvendigvis et forslag eller tilslutter synspunktene uttrykt i dem.

Alt arbeid er gjort for å holde nettstedet oppdatert og løpende. Color Clipping Ltd. tar imidlertid intet ansvar for, og vi er ikke ansvarlige for at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

Informasjon om oss

https://www.colorclipping.com er et nettsted som drives av Color Clipping Ltd ("Vi"). Vi er et aksjeselskap registrert i England og Wales i henhold til Companies Act 2006 og vårt firma registreringsnummer 10296706. Vårt registrerte kontor på 24 Arrow Road, Bow, London E3 3HF, UK.

Tilgang til nettstedet vårt

Tilgang til nettstedet vårt er tillatt midlertidig. Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle eller endre tjenesten vi oppgir nevnt på vår side uten vaktfull varsel. Vi er IKKE ansvarlige, hvis vår nettside for en eller annen grunn ikke er tilgjengelig for noen tidsperiode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av nettstedet vårt eller hele nettstedet, til brukere som har mistanke om problemer.

For å være registrert hos vår server, må du velge et brukernavn og passord. Passordet og brukernavnet er kryptert. Derfor ber vi deg om ikke å utvide passordet ditt til noen eller noen tredjepart. Det er åpenbart at vi ikke er ansvarlige for eventuelle uregelmessigheter som skjer med brukerkontoen din. Som det er ditt ansvar å ikke få oss til å lide din forsømmelse eller unnlate å beskytte den hemmelige informasjonen. For din sikkerhet for passordet og brukernavnet ditt, bør du alltid logge deg ut av kontoen din for å forhindre at brukere av den aktuelle datamaskinen blir etterfulgt.

Vi bevarer alle rettighetene til å deaktivere enhver bruker når som helst. Det gjelder, hvis du i vårt inntrykk ikke har fulgt noen av reglene og bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Innhold tilgjengelig gjennom tjenestene gir ingen garantier for materiale, data og informasjon, for eksempel data, filer, tekst, fotografier, videoer eller andre bilder (samlet innholdet), kan ha tilgang til som En del av, eller gjennom din bruk av, Tjenestene er fri for eventuelle brudd, feil eller utelatelser. Eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruken av innhold som er lagt inn, overført, koblet fra eller på annen måte tilgjengelig, er vi IKKE ansvarlige. Du kan også bli utsatt for innhold som er støtende, uanstendig eller anstøtende.

Du er eneansvarlig for å gjenbruke vårt Innhold fra Tjenester, blogger, eller hvor som helst fra nettstedet, og gir riktig tildeling. Videre bør du gjennomgå vilkårene for gjeldende lisens før du bruker innholdet. Dermed kan du vite hva du kan og ikke kan gjøre.

Vi prøver vårt beste for å gi den nødvendige informasjonen på våre nettsteder, men vi forsikrer deg IKKE om at alt er korrekt eller hensiktsmessig i forhold til din situasjon. Innhold på nettstedet er beskyttet av DMCA.com Protection Pro Service og bruk Digital Millennium Copyright Act, tittel 17 Chapter 512 (c) (3). Reproduksjon eller gjenbruk av dette innholdet er forbudt uten tillatelse.

Registrerte brukere

Ved å registrere for en konto via CC Login Service-konto, representerer og garanterer du at du er flertallet i ditt jurisdiksjon (vanligvis alder 18). Tjenester som tilbys til registrerte brukere, er underlagt denne personvernreglene og vilkårene for bruk.

Registrering: Du godtar å (a) bare gi nøyaktig og aktuell informasjon om, (b) opprettholde sikkerheten til passordene dine og identifikasjonen, (c) oppdater øyeblikkelig e-postadressen som er oppført i kontoen, slik at vi kan kontakte deg. Du må ikke opprette en konto på vegne av en annen person eller enhet, med mindre du er autorisert til å gjøre det.

Avslutning: Color Clipping Ltd. forbeholder seg muligheten til å endre eller avbryte kontoen din eller medlemskapet ditt av hvilken som helst grunn eller ingen grunn til enhver tid.

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og innholdet publisert på den. Disse innholdene er beskyttet av lov om opphavsrett og regelmessigheter rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle rettighetene til nettstedet vårt.

Du kan skrive ut en kopi og laste ned utdrag, av hvilken som helst side fra vår side for din personlige referanse. Du kan også trekke oppmerksomheten til andre i din organisasjon til materiale som er lagt ut på nettstedet vårt. Uautorisert reproduksjon kan føre til saksbehandling og / eller sivil saksbehandling.

Du må IKKE endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte. Og du må IKKE bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra en tilhørende tekst.

Vår status (identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt må alltid anerkjennes. Du må IKKE bruke noen del av innholdet eller materialene på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å få en lisens eller tillatelse til å gjøre det fra oss.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen deler av nettstedet vårt som går imot noen av disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt bli opphørt umiddelbart. Og du må, på vårt forslag, returnere, slette eller ødelegge kopier av innholdet eller materialene du har samlet.

Forbudt oppførsel

Du godtar IKKE å delta i noen av følgende aktiviteter:

Brennende lover og rettigheter

Du må ikke (a) bruke noen Tjeneste for ulovlig formål eller i strid med lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover, (b) krenke eller oppfordre andre til å krenke enhver rett til eller forpliktelse til tredjepart, herunder ved å krenke , misbruk, eller brudd på immaterielle rettigheter, konfidensialitet eller personvernrettigheter.

oppfordring

Du må IKKE bruke Tjenestene eller all informasjon som er levert gjennom Tjenestene for overføring av reklame- eller reklamemateriell, inkludert søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideordninger eller annen form for uønsket eller uvelkommen oppfordring.

Avbrudd

Du må IKKE bruke tjenestene på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe tjenestene. ELLER forstyrre andre partiers bruk og nytelse av Tjenestene; inkludert ved å (a) laste opp eller på annen måte sprede virus, adware, spionprogrammer, orm eller annen ondsinnet kode, eller (b) forstyrre eller forstyrre et nettverk, utstyr eller server som er koblet til eller pleide å levere noen av tjenestene, eller som bryter enhver regulering, policy eller prosedyre for et nettverk, utstyr eller server.

Hremmer andre

Du må IKKE legge inn eller overføre Innhold på eller gjennom Tjenestene som er skadelig, støtende, uanstendig, fornærmende, invasiv av personvern, ærekrenkende, hatefulle eller på annen måte diskriminerende, falske eller misvisende, eller tilskynder til ulovlig handling

Tilbakemelding eller uautorisert tilgang

Du må IKKE etterligne en annen person eller enhet, eller forveksle din tilknytning til en person eller enhet når du bruker portalen.
Du må IKKE bruke eller forsøke å bruke en annen konto eller personlig informasjon uten autorisasjon og
Du må IKKE forsøke å få uautorisert tilgang til datasystemene eller nettverkene som er koblet til nettstedet, ved hjelp av hacking-passordgruve eller andre midler.

Laster opp materiale til nettstedet vårt

Når du bruker vår funksjon som lar deg laste opp bilde til nettstedet vårt, eller for å få kontakt med andre filoverføringstjenester, må du overholde bildestandardene som er angitt av vår akseptable brukspolicy. Du forsikrer deg om at slikt bidrag oppfyller disse standardene, og du skadesløs for oss for brudd på den forsikringen.

Vi har ingen forpliktelse til å publisere noe bilde eller legge ut på nettstedet. Og vi har rett til å modifisere eller fjerne noe bilde eller postere du gjør på vår side etter eget skjønn.

Kunde anmeldelser

Kunder som har opplevd fotoredigeringstjenestene, kan kommentere deres erfaring og gi sin mening om vår tjeneste. Disse vurderingene vil bli offentliggjort på vår hjemmeside.

Kunde gjennomgang retningslinjer

Vurderinger bør ikke inneholde skam, vulgaritet, misbruk, trusler, hate speech eller annet innhold som ikke er hensiktsmessig for vår nettside

Vurderinger bør skrives av våre kunder som har opplevd førstehjelps service

Kunder må være originale og unike og ikke sitert fra andre kilder

Vi godtar ikke anmeldelser som inneholder personlige eller konfidensielle detaljer, inkludert personlig kontaktinformasjon, kredittkortopplysninger etc.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne enhver kundeanmeldelse som er funnet å være i strid med retningslinjene ovenfor, så tidlig som mulig

Kobling til vårt nettsted

Du kan koble til vår hjemmeside, tjenesteside, blogginnlegg eller annet innhold som gir informasjon på en måte som er rettferdig og lovlig. Og det skader ikke vårt omdømme eller dra nytte av det. Du må IKKE opprette en lenke på en slik måte at du foreslår noen form for forening, godkjenning eller påtegning fra vår side der ingen eksisterer. Du må ikke opprette en link fra et nettsted som ikke eies av deg.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse uten varsel. Nettstedet du kobler fra, må i alle henseender overholde innholdsstandardene som er angitt i vår akseptable brukspolicy.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av materiale på vårt nettsted annet enn det som er angitt ovenfor, vennligst henvis din forespørsel til [Email protected].

Lenker fra vår side

Hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene. Og vi aksepterer intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Variasjoner

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også overvåkes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på vår side.

Dine bekymringer

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vilkårene for bruk som vises på denne siden eller nettsiden, vennligst kontakt [Email protected].

Din Avtale til Vilkårene

Ved å lese vilkårene for bruk, bekrefter du at du har lest, forståelse og samtykket til å være bundet av de oppgitte vilkårene. Du representerer også at du har den juridiske myndighet til å godta vilkårene på vegne av deg selv og enhver fest du representerer i forbindelse med din bruk av noen tjenester. Hvis du ikke godtar vilkårene, har du ikke rett til å bruke noen tjenester. Hvis du er en person som inngår disse vilkårene på vegne av et foretak, representerer du og garanterer at du har fullmakt til å binde den enheten, og du samtykker herved til at enheten er forpliktet til å være bundet av disse vilkårene.