Antikk digital restaurering av skadet fotografi

 
Foto Restaurering (Original) Foto Restaurering (etter)