Uitknippen label

We bespreken het laatste nieuws over Photoshop en fotobewerking

Basiskennis van Clipping Path

Uitknippad is een conventionele methode om randen van objecten of personen in Photoshop te snijden die zo belangrijk zijn om afbeeldingsbestanden te maken met een kleurrijke, transparante of witte achtergrond. Deze bewerkte afbeelding kan verder worden gebruikt in gedrukte media, tijdschrift ... Lees meer


Snel achtergrond uit afbeelding verwijderen

Achtergrond weerspiegelt de waarde van uw afbeeldingen. Wat je ook probeert te focussen hangt uiteindelijk af van de achtergrond van je afbeelding. Dus een verbeterd beeld is een groot stuk van kunst voor zijn achtergrond, kan het toch gezegd worden? Hier in dit artikel zal ik ... Lees meerStart fotobewerking met Shit Job

Fotobewerking in Photoshop De ongemakkelijke waarheid is dat fotobewerking een kronkelige taak is. Verrassend genoeg zijn we er allemaal geweest. Als je naar Photoshop staart, kun je je afvragen met welke hulpmiddelen je de meest nabootsende look kunt bereiken. Stel vast dat we wanhopig ... Lees meer