שחזור דיגיטלי עתיק של צילום פגום

שחזור תמונה (Original) שחזור תמונה (לאחר)