Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μόνο γενικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται από την εταιρία Color Clipping Ltd. και ενώ επιδιώκουμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές. Εμείς δεν κάνουν καμία διαβεβαίωση ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, υπηρεσίες, προσφορές ή που σχετίζονται με γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εσείς τοποθετεί σε τέτοιες πληροφορίες είναι επομένως αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρία Color Clipping Ltd. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια πρόταση ή να υποστηρίξει τις απόψεις που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπος να ενημερώνεται και να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, η Color Clipping Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ευθυνόμαστε για την προσωρινή διαθεσιμότητα του ιστοτόπου λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχονται από εμάς.

Πληροφορίες για εμάς

https://www.colorclipping.com είναι μια τοποθεσία που διαχειρίζεται η εταιρία Color Clipping Ltd ("We"). Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρειών 2006 και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας μας 10296706. Έδρα μας στο 24 Arrow Road, Bow, Λονδίνο E3 3HF, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε αναφερόμενη στον ιστότοπό μας χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας σε χρήστες που έχουν υποψίες για ζητήματα.

Για να εγγραφείτε στο διακομιστή μας, πρέπει να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης και το όνομα χρήστη κρυπτογραφούνται. Έτσι, σας ζητάμε να μην ξεδιπλώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν ή τρίτο. Είναι προφανές ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παρατυπίες που συμβαίνουν στο λογαριασμό χρήστη σας. Δεδομένου ότι είναι δική σας ευθύνη να μην κάνετε μας πάσχων από την παραμέλησή σας ή να αποτύχετε να διαφυλάξετε τις μυστικές πληροφορίες. Για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη σας, πρέπει πάντα να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας για να αποτρέψετε τους επόμενους χρήστες αυτού του υπολογιστή.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα για να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε χρήστη ανά πάσα στιγμή. Εφαρμόζεται, εάν κατά την δική μας εντύπωση δεν έχετε ακολουθήσει κανένα από τους κανόνες και τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης.

Περιεχόμενο διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση για το υλικό, δεδομένα και πληροφορίες, όπως στοιχεία, αρχεία, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες (συλλογικά, «Περιεχόμενο»), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όσο μέρος ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών σας είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε παραβίαση, σφάλματα ή παραλείψεις. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε, συνδεόταν από, ή με άλλο τρόπο ήταν προσβάσιμο, ΔΕΝ ευθύνεται. Επίσης, ενδέχεται να εκτίθεστε σε περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, ανήθικο ή απαράδεκτο.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να επαναχρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μας από τις Υπηρεσίες, τα ιστολόγια ή οπουδήποτε από τον ιστότοπο παρέχοντας την κατάλληλη αναφορά. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο. Έτσι, μπορεί να ξέρετε τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε.

Προσπαθούμε να παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους ιστότοπούς μας, αλλά ΔΕΝ σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα είναι ακριβή ή κατάλληλα όσον αφορά την κατάστασή σας. Το περιεχόμενο στον ιστότοπο προστατεύεται από την Υπηρεσία Προστασίας Pro DMCA.com και χρησιμοποιεί το Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας. Τίτλος 17 Κεφάλαιο 512 (c) (3). Η αναπαραγωγή ή η εκ νέου δημοσίευση αυτού του περιεχομένου απαγορεύεται χωρίς άδεια.

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Με την εγγραφή σας σε λογαριασμό μέσω του λογαριασμού CC Login Service, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε η πλειοψηφία στη δικαιοδοσία σας (συνήθως ηλικία 18). Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε εγγεγραμμένους χρήστες παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Εγγραφή: Συμφωνείτε να (α) να παρέχετε μόνο ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με, (β) να διατηρείτε την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης και της ταυτότητάς σας, (γ) να ενημερώνετε άμεσα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον λογαριασμό, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό για λογαριασμό άλλου ατόμου ή οντότητας, εκτός εάν έχετε εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο.

Τερματισμός: Η Color Clipping Ltd. διατηρεί τη δύναμη να τροποποιήσει ή να διακόψει το λογαριασμό σας ή την ιδιότητα μέλους σας για οποιονδήποτε λόγο ή καθόλου λόγο ανά πάσα στιγμή.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτό. Αυτά τα περιεχόμενα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από κανονικότητες ανά τον κόσμο. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά. Επίσης, μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή των άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη και / ή σε αστικές διαδικασίες.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε με κανέναν τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα των υλικών που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσετε. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή άλλα γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (αναγνωρισμένοι συνεισφέροντες) ως συγγραφείς του υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος των περιεχομένων ή των υλικών του ιστότοπού μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβουμε άδεια ή άδεια από εμάς.

Εάν εκτυπώνετε, αντιγράφετε ή κατεβάζετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας που αντίκειται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του ιστότοπού σας θα σταματήσει αμέσως. Και πρέπει, κατά την πρότασή σας, να επιστρέψετε, να διαγράψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των περιεχομένων ή των υλικών που έχετε συλλέξει.

Απαγορευμένη Συμπεριφορά

Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Παραβιάζει νόμους και δικαιώματα

Δεν πρέπει (α) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση των τοπικών, κρατικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους, (β) παραβιάζει ή ενθαρρύνει άλλους να παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης , κατάχρηση ή παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητας ή δικαιωμάτων απορρήτου.

Παράκληση

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών για τη μετάδοση των διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των junk mail, spam, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αυτόκλητης ή ανεπιθύμητη άγρα πελατών.

Αναστάτωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να καταστρέψει ή να βλάψει τις Υπηρεσίες. Ή να παρεμποδίσουν τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο. μεταξύ άλλων με την (α) μεταφόρτωση ή με άλλο τρόπο τη διάδοση κάθε ιό, adware, spyware, worms, ή άλλο κακόβουλο κώδικα, ή (β) διαταραχή ή διακοπή οποιουδήποτε δικτύου, εξοπλισμού ή του διακομιστή που συνδέονται με ή χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών, ή παραβιάζει κάθε ρύθμιση, πολιτική ή διαδικασία οποιουδήποτε δικτύου, εξοπλισμού ή διακομιστή.

Θάνατος άλλων

ΔΕΝ πρέπει να τοποθετήσει ή να μεταδώσει Περιεχόμενο ή μέσω των Υπηρεσιών που είναι επιβλαβές, προσβλητικό, άσεμνο, προσβλητικό, προσβάλλει την ιδιωτικότητα, δυσφημιστικό, μισητό ή αλλιώς διακρίσεις, ψευδείς ή παραπλανητικές, ή υποκινεί μια παράνομη πράξη

Παρενόχληση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Δεν πρέπει να παραπλανήσετε άλλο άτομο ή οντότητα ή να παραπλανήσετε τη συσχέτιση σας με ένα άτομο ή μια οντότητα όταν χρησιμοποιείτε την πύλη.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό ή προσωπικές πληροφορίες άλλου χρήστη χωρίς άδεια και
Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα ή τα δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα με την Ιστοσελίδα, μέσω hacking εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Μεταφόρτωση υλικού στον ιστότοπό μας

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μας που σας επιτρέπει να ανεβάσετε εικόνα στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα εικόνας που ορίζονται από την πολιτική μας για αποδεκτή χρήση. Βεβαιώνεστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και αποζημιώνεστε για τυχόν παραβίαση αυτής της εξασφάλισης.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε εικόνα ή δημοσίευση που κάνετε στον ιστότοπό μας. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε εικόνα ή δημοσίευση που κάνετε στον ιστότοπό μας κατά την απόλυτη κρίση μας.

κριτικές πελατών

Οι πελάτες που έχουν δοκιμάσει τις υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών μπορούν να σχολιάσουν την εμπειρία τους δίνοντας τη γνώμη τους για την υπηρεσία μας. Αυτές οι αναθεωρήσεις θα δημοσιεύονται δημοσίως στον ιστότοπό μας.

Οδηγίες αναθεώρησης πελατών

Οι αναθεωρήσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν λεηλασία, χυδαιότητα, κακοποίηση, απειλές, ρητορική μίσους ή άλλο περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για τον ιστότοπό μας

Οι κριτικές θα πρέπει να συντάσσονται από τους πελάτες μας που έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι

Οι πελάτες πρέπει να είναι πρωτότυπες και μοναδικές και να μην αναφέρονται σε άλλες πηγές

Δεν δεχόμαστε κριτικές που περιέχουν προσωπικά ή εμπιστευτικά στοιχεία, όπως προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κλπ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε τυχόν αναθεώρηση πελατών, η οποία διαπιστώνεται ότι παραβιάζει τις προαναφερθείσες οδηγίες με την πρώτη ευκαιρία

Σύνδεση με τον ιστότοπό μας

Μπορείτε να συνδέσετε την αρχική σελίδα, τη σελίδα υπηρεσιών, την ανάρτηση ιστολογίου ή άλλο περιεχόμενο που παρέχει πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο. Και δεν θα βλάψει τη φήμη μας ούτε θα το εκμεταλλευτούμε. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην πολιτική αποδεκτής χρήσης μας.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας εκτός από αυτό που περιγράφεται παραπάνω, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αίτημά σας [Προστατεύεται email].

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

Παραλλαγές

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να εποπτεύονται από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Οι ανησυχίες σας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα ή στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας [Προστατεύεται email].

Η Συμφωνία σας με τους Όρους

ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ. Επίσης, δηλώνετε ότι έχετε τη νομική εξουσία να αποδέχεστε τους Όρους για λογαριασμό σας και κάθε μέρους που αντιπροσωπεύετε σε σχέση με τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε Υπηρεσίες. Εάν είστε άτομο που συνάπτει τους παρόντες Όρους για λογαριασμό μιας οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη δύναμη να δεσμεύσετε αυτήν την οντότητα και συμφωνείτε με το παρόν ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.