Το μέγεθος οθόνης περιορίζει τις εικόνες υψηλής ανάλυσης για να δείξει την ομορφιά. Στην ειδική περίπτωση του προϊόντος που εμφανίζεται σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, το μέγεθος εμφάνισης γίνεται μικρότερο σε σύγκριση με τον αριθμό των προϊόντων. Έτσι, η βελτιστοποίηση φωτογραφιών και η ευθυγράμμιση της υπηρεσίας έρχονται για την ανακατασκευή των εικόνων

Περικοπή φωτογραφιών & αλλαγή μεγέθους εικόνας